Szigorodik a fapótlási kötelezettség

A környezetünk és a költőmadarak élőhelyének megóvása érdekében új rendeletet alkotott az önkormányzat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.

A legfontosabb változások:
Nem lesz elég a fa kivágásának bejelentése, engedélyt kell kérni.
Szigorodik a fapótlási kötelezettség.  Csak akkor lehet fát kivágni, ha a fakivágással érintett ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére a kivágást követően is legalább egy darab 10 cm feletti törzsátmérővel rendelkező fás szárú növény (kivéve gyümölcsfa) jut. A régi rendelet 200 négyzetméterben határozta meg a területet.

 

Hirdetés

DARÁZSIRTÁS

A madarak védelmében április és augusztus között csak ornitológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek jóváhagyásával lehet kivágást engedélyezni, kivéve, ha balesetveszélyt kell elhárítani.
A fák megmentése érdekében az építkezéseken tervezett kivágások esetében vizsgálni kell a növény átültetésének lehetőségét. Ha az átültetés telken belül nem oldható meg, akkor a fát az önkormányzat által kijelölt közterületen kell elhelyezni. Az átültetéssel összefüggő valamennyi költséget az önkormányzat viseli.
A környezetet jobban óvó rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
További részletek: https://masodikkerulet.hu/cimlap/szigorubb-jogszabalyokkal-a-fak-es-a-madarak-vedelmeben

9890Szigorodik a fapótlási kötelezettség