Önkormányzati hírek

Egyszerűsödik az engedélyek kiváltása

Az idei évre érvényes lakossági várakozási engedélyeket akár otthonról, az interneten keresztül is lehet igényelni januártól. Azokat a lakókat, akik 2016-ra már rendelkeztek engedéllyel, decemberben levélben értesítették a változásokról.

A parkolási engedélyek kiváltásakor időt és papírmunkát lehet majd spórolni a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda új, informatikai fejlesztésének köszönhetően. A II. kerületben évente mintegy tízezer hozzájárulást adnak ki, 80 százalékban lakossági engedélyeket. Ezért is jelenthet könnyebbséget, hogy januártól elsőként a lakossági várakozási engedélyeket lehet intézni otthonról, a számítógép előtt ülve, később a céges (gazdálkodói engedély) autók esetében is elérhető lesz a szolgáltatás.

A 2016-os parkolási engedélyek lejártáról és az új ügyintézési lehetőségről a Városrendészet december közepén kiértesítette azokat a lakókat, akik 2016-ra már rendelkeztek engedéllyel. Akik az új (Rómer Flóris utca–Szemlőhegy utca–Józsefhegyi utca–Csejtei utca–Pusztaszeri út-Felhévízi utca–Daru utca–Kolozsvári Tamás utca–Ürömi utca–Frankel Leó út–Török utca–Margit utca által körülhatárolt) parkolási övezeten belül laknak, azoknak az ősszel kiadott engedélye 2017-re is érvényes, ezért nem kell megújítaniuk.

Az internetes ügyintézés lehetőségének kialakítása összetett feladatot jelentett, hiszen egységesíteni kellett a gépjárművekre vonatkozó adatbázisokat, hogy a hivatal a személyes megjelenés nélkül is ellenőrizhesse az autó és a tulajdonos (üzembentartó) adatait, és kiadhassa a parkolási engedélyt.
Az új rendszer együtt kezeli a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, valamint a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának és Városrendészetének adatbázisát. Minderre azért is szükség van, mert a jogszabályok értelmében csak akkor adható ki parkolási hozzájárulás, ha minden feltétel adott. Ezek közé tartozik, hogy be legyen fizetve a II. kerületben esetlegesen kiszabott pótdíjtartozás, valamint ne legyen gépjárműadó-hátralék. Az engedélyek kiadásakor a feltételek fennállásáról a személyes ügyintézésnél a lakóknak elegendő volt nyilatkozni, de az új rendszer mindezt automatikusan ellenőrzi, akár interneten, akár az ügyfélszolgálaton intézik a hozzájárulás kiváltását. Akinek hátraléka van, csak akkor kap parkolási engedélyt, ha már rendezte tartozását.

A rendszer – a tervek szerint a jövő év tavaszától – arra is alkalmas lesz, hogy a regisztrált ügyfél nyomon követhesse a II. kerületi Városrendészet által kiszabott szabálysértési vagy szabályszegési bírságok sorsát, a parkolási pótdíjakat és megnézhesse a hozzájuk tartozó felvételeket.

Változik a lakossági parkolási engedélyek kiváltásának menete

Az engedélykiváltás vagy -meghosszabbítás lényegesen kényelmesebb lehet januártól. Az igénylőnek két lehetőség is a rendelkezésére áll: az ügyfélablakon keresztül vagy személyesen. Első esetben 2017. JANUÁR 2-től regisztrálni kell az ugyfelablak.masodikkerulet.hu internetes oldalon. Ezt követően az ügyek elektronikusan intézhetők. A jogosultság ellenőrzését követően – ha minden feltételnek megfelel – a Városrendészet e-mailben tájékoztat a befizetés menetéről.
Személyes ügyintézésnél a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Bűnmegelőzési és Ügyfélszolgálati Csoportja 1024 Buday László utca 5/c alatti irodájában 2017. JANUÁR 9. és 2017. JANUÁR 27. közötti rendkívüli ügyfélfogadási időben (H-P: 8.30–12.00, 13.00–17.00) intézhetik a lakossági várakozási engedélyt (2017. JANUÁR 30. után H: 13.30-18.00, Sz: 8.00-16.30, P: 8.00-11.30 óra között).

A gépjármű, illetve a tulajdonos/üzembentartó adatait ellenőrzik a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának, valamint a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportjának adatbázisában. Ha az ellenőrzés során bármilyen tartozás (vagy egyéb probléma) felmerül, a kiegyenlítésig, illetve az akadály elhárításáig az engedély nem adható ki.

A lakossági engedélyek kiadásának további feltétele, hogy a gépjárműnek érvényes műszaki vizsgával kell rendelkeznie, tömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. A kiváltáshoz be kell fizetni az 1000 forintos eljárási költséget, amelyet az internetes ügyintézés során  a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra és az ügyirathoz generált befizetőazonosítóra való hivatkozással átutalással lehet kiegyenlíteni. Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálati irodában – a jogosultság ellenőrzését követően – az ügyintéző által egyedi befizetőazonosítóval ellátott postai csekken lehet befizetni. A csekket nem kell az ügyfélszolgálatra visszajuttatni. A befizetés megérkezését és feldolgozását követően az engedélyt automatikusan kiadják. Ha nem történik meg a befizetés, az ügyintézés várakozó állapotban marad. Mozgáskorlátozott-igazolvánnyal továbbra sem kell eljárási költséget fizetni, de ügyintézéskor az igazolványt be kell mutatni.

A tartós lakásbérleti szerződéssel rendelkező lakosok esetében egyelőre csak személyesen intézhető az engedély kiváltása ugyanúgy, mint a gazdálkodói és az egészségügyi engedélyeké. Érvényes bérleti szerződéssel rendelkezőknek, vagy nem kerületi lakosok esetén szükséges még egy nullás igazolás bemutatása a gépjárműadóról.

Személyes ügyintézésnél az engedély kiváltásához az alábbi okmányokat vagy azok másolatát vigye magával: arcképes igazolvány (személyi, útlevél, jogosítvány), lakcímigazoló okmány (a fizetőövezetben bejelentett állandó lakcím), forgalmi engedély (a kérelmező bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó), munkáltató által biztosított gépjármű esetében (kizárólagos használatról szóló igazolás, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, lízingelt gépjármű esetén lízingszerződés másolatban). Meghatalmazott esetében meghatalmazás kell.
Fontos, hogy a korábbi években megszokott, e-mailben beküldött igénylésre nincs lehetőség.

Bővebb felvilágosítást a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámon adnak. A 2017-re kiadott engedélyek 2018. január 31-ig érvényesek.  A Városrendészet kéri, hogy a kiküldött tájékoztató levelet figyelmesen olvassák el. A lakossági várakozási engedélyek továbbra is pontosan körülhatárolt zónában (Víziváros vagy Rózsadomb és környéke) használhatók.

Decembertől új terület díjköteles
A Fővárosi Közgyűlés 30/2010. számú rendelete a Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és a Házmán utca közötti szakaszát a 4. díjtételű fizető övezetek közé sorolja. A jelölt terület fővárosi tulajdonú közterület, így december közepétől ott is bevezették a díjfizetést.

Ha érdekesnek találtad, írd meg véleményed